دبستان حميديه

فعاليت هاي گروههاي آموزشی آموزشگاهي

گزارش جلسات قطبی پایه ی اول ابتدایی

( حمیدیه-نرگس-نجمیه-مهدیه-امام حسین(ع) )

جلسه ی شماره ی 1

موضوع:بررسی کتب جدیدالتالیف پایه ی اول ابتدایی

شرح جلسه:

در ریاضی پایه ی اول صفحاتی که دو تمرین آن از نوع الگو یابی است به نظر می رسد که تعداد تمرین ها در یک صفحه زیاد است ودانش آموزان برای یادگیری آن دچار مشکل می شوند که بهتر است در هر صفحه یک موضوع و تمرین مربوط به آن موضوع داده شود نه اینکه در یک صفحه دو موضوع همراه با تمرین ارائه شود

.پیشنهادات همکاران:

کم شدن حجم کتاب و همچنین ارائه ی یک موضوع در یک صفحه همراه با تمرین های بیشتری برای دانش آموزاندر جهت یادگیری بیشتر

جلسه ی شماره ی 2

موضوع جلسه: شناسایی دانش آموزان با نیازهای ویژه

شرح جلسه

در رابطه با نحوه ی شناخت دانش آموزان با نیازهای ویژه بحث و تبادل نظر شدو راهکارهای زیز ارائه شد: گذاشتن کلاس اضافه در غیر ساعت درسی و دادن تمرینهای اضافه-دادن تکلیف ترمیمی جدای از بچه های دیگر. بازی با قلاب ماهیگیری ابتدا با حروف بعد با کلمات بعد با کلمات جمله سازی کند.

پیشنهادات همکاران:

 تصویر خوانی با هدف درست تلفظ کردن کلمه- بازی با کلمات و درست کردن جمله با توجه به کارتها

جلسه ی شماره ی 3

موضوع: بررسی پوشه کار- بررسی اختلالات املایی در دانش آموزان

شرح جلسه:

جلسه با نام خدا شروع شده سپس پیرامون پوشه کار بحث و تبادل نظر شد که روش توصیفی و پوشه ی کار روش خوبی است و برای بالا بردن کیفیت آن باید از دانش آموزان کمک گرفت. در مورد اختلالات یادگیری بخصوص درس املا بحث و تبادل نظر شد که می توان گفت: اختلالات املایی انواع گوناگون دارد مانند اختلال در تمیز دیداری که راهکار آن تقویت حافظه ی توالی دیداری می باشدو اختلال شنوایی که راهکار آن مراجعه به شنوایی سنجی و بیان املا در نزدیک فرد می باشد.

پیشنهادات همکاران :

جهت درمان اختلالات املایی از انواع املا استفاده شود.مانند: املای توپی –املای ماسه ای – املای پرده ای – املا در فضاـاملای یاران در یادگیری- نوشتن املا در پشت یا کمر نفر جلویی- املای مشورتی- املای کتاب باز- جمله سازی در مورد تصاویر- تهیه ی متن از کلماتی که بیشترین غلط را دارن

جلسه ی شماره ی 4

موضوع:اختلالات خواندن و ارائه ی راهکار

میهمان جلسه : سرکار خانم رضیه پیرمرادیان کارشناس ارشد مشاوره

شرح جلسه

بعضی از بچه ها از روی متن درس می خوانند اما توجه لازم را ندارند.در موقع خواندن از روی متن درس یا مجله ی رشد کودک توسط معلم یا دوستان خود گوش نمی دهند و به کلمه ها توجهی ندارند.به علت یاد نگرفتن نشانه ها و درک نکردن مفهوم علاقه ای به گوش دادن و خواندن از روی متن یا کلمه ها ندارند.مهارت خواندن علاوه بر تلفظ صحیح کلمه ها و آهنگ درست جمله مستلزم بازشناسی معنی استو یادگیری پیوند حرف و صدا استو زبان آموز زمانی می تواندمتنم را بخواند که این پیوند ها را بیاموزد.

پیشنهادات مهمان جلسه(سخنران جلسه):

آموزش خواندن را از زمانی آغاز کنیم که فراگیران به خوبی قادر باشند هر کلمه را که می شنونددرست تلفظ کنند و معنی و مفهوم آن را بدانن. با تمرین و تکرار دانش آموزان را عادت دهیم که هنگام خواندن شکل کلی کلمه را بخوانند و چشم را روی اجزای آن مکث نکنند. فراگیران را عادت دهیمکه هنگام خواندن کلمه ها به معنی و مفهوم آن چه می خوانند توجه کنند.آنها را عادت دهیم با توجه به معنی جمله و نشانه ها آهنگی مناسبی به کلام خود بدهند. خواندن را در دانش آموزان به صورت عادت در آوریم .به آنها آموزش دهیم دایره ی دید خود را روی کلمه های بعدی آن جمله نیز گسترش دهند.

جلسه ی شماره ی 5

موضوع: افت تحصیلی در دروس فارسی و ریاضی پایه ی اول

شرح جلسه

در رابطه با موضوع جلسه بحث و تبادل نظر شد و راهکارهایی در این زمینه بیان شد: کاهش تعداد دانش آموزان- همکاری نزدیک اولیا و والدین- فراهم کردن امکانات اموزشی لازم- ارزیابی عملکرد معلمان در این زمینه و تشویق معلمان کارآمد- افزایش مهارت خواندن با تقویت کتابخانه و کتابخوانی

پیشنهادات همکاران:

 از تجربه ی معلمان با سابقه در پایه ی اول استفاده شود .نعداد دانش آموزان حداکثر 15 نفر باشد.ایجاد انگیزه برای افزایش رقابت بین دانش آموزان

جلسه ی شماره ی 6

موضوع : بحث و تبادل نظر پیرامون ریاضی پایه ی اول ابتدایی

شرح جلسه

بعضی از مطالبی که در یک صفحه ارائه شده است برای تدریس و تفهیم در یک جلسه بسیار سنگین است و برای بعضی از بچه ها قابل درک نیست. الگوها در ابتدای کتاب زیاد تکرار شده و در یک صفحه چند الگو آمده است و بعد یکباره الگوها قطع شده که موجب فراموشی می گردد. در صفحه 140 و 151 کتاب مطالب آموزشی سنگین است و برای موفق بودن در آموزش ریاضی مخصوصا صفحات ذکر شده همکاری اولیا و تعداد دانش آموزان بسیار مهم است .

پیشنهادات همکاران :

در رابطه با الگوها بهتر بود الگوها تا پایان کتاب ادامه پیدا می کردحتی در حد یک الگو و بهتر بود هر موضوع آموزشی در یک صفحه ارائه شود نه دو موضوع آموزشی در یک صفحه

جلسه شماره 7

موضوع: بررسی صفحه به صفحه کتاب ریاضی پایه اول تالیف 1391-1390

مهمان جلسه: سرکار خانم بدرالسادات میری مدرس ریاضی پایه اول

شرح جلسه: بحث و تبادل نظر پیرامون کتاب ریاضی و اعلام نظرات همکاران در فرم تنظیم شده توسط مدرس مربوطه جهت ارائه به استان

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین 1391ساعت 17:31  توسط سهيلا سامي   |