دبستان حميديه

فعاليت هاي گروههاي آموزشی آموزشگاهي

خوش آمدید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 14:10  توسط سهيلا سامي   | 

بازدیدازآسمان نماودانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد 1391ساعت 8:16  توسط سهيلا سامي   | 

صورت جلسات قطبی دوم ابتدایی

دبستانهای پروین اعتصامی-شهید منصورزاده-شهید نادری-22بهمن(قطب شماره 1)

تقویم اجرایی

ردیف

تاریخ

موضوع جلسه

مکان برگزاری

1

2/9/90

تعیین اعضای گروه قطبها

شهید منصورزاده

2

30/9/90

تنظیم تقویم اجرایی گروه آموزشی بررسی تعطیلی پنج شنبه،بحث وتبادل نظردرموردکیف الکترونیک

پروین اعتصامی

3

10/10/90

شناسایی افت تحصیلی در پایه ی دوم،بررسی پوشه کار

شهیدنادری

4

25/10/90

بررسی شیوه های آموزش صحیح املاء

22بهمن

5

15/11/90

بحث پیرامون ارتباط اولیاومشارکت آنان درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شهید منصورزاده

6

29/11/90

بررسی شیوه های تدریس ریاضی

پروین اعتصامی

7

13/12/90

بررسی و تبادل نظردرموردشیوه های تدریس بخوانیم و بنویسیم

شهیدنادری

8

26/1/91

بررسی پیک نوروزی وشیوه های تدریس علوم وترغیب دانش آموزان به همکاری گروهی

22بهمن

9

16/2/91

جمع بندی نظرات وپیشنهادات در مورد جلسات هم اندیشی گروههای آموزشی و نقاط مثبت و ضعف آن و بررسی کتاب هدیه های آسمان

شهیدمنصورزاده

 

جلسه ی  شماره  ی 1

جلسه با نام خداوندوتلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع شد.ازآنجا که یکی از مهمترین واصولی ترین بخش های زبان آموزی املای صحیح واژگان هرزبان است که نمود عینی تسلط به زبان به شمارمی رود،به بیان نقطه نظرات پیرامون شیوه های آموزشی وبرگزاری درست املا،موانع یادگیری واختلال آموزشی املاموردبررسی قرارگرفت ودرپایان درموردیکی از دانش آموزی که به دلیل اعتیادپدروجدایی مادردچارافت تحصیلی شده درجلسه مطرح شدکه تجربیات و مشاهدات همکاران درمورد برخوردبااین دانش آموزومعرفی به مشاور مطرح شد.

پیشنهادهمکاران درزمینه ی برنامه های ارائه شده درجلسه:ازکلیه ی کارهای هنری ووسایل کمک آموزشی که توسط دانش آموزان طراحی وساخته شده نمایشگاهی ترتیب داده شود.

جلسه ی شماره ی 2

جلسه با حضور کلیه ی همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد.سپس دررابطه با علل و عوامل افت تحصیلی در فراگیران بحث و تبادل نظر شد.اهم علل مطرح شده از طرف همکاران به شرح زیر می باشد:

بی انگیزه بودن دانش آموزان در تحصیل

کم سوادی یا بی سوادی والدین و عدم همکاری آنان با مدرسه

نحوه ی تدریس معلم و همچنین نحوه ی برقراری ارتباط معلم بادانش آموزازجنبه های مختلف به خصوص عاطفی

شرایط اقتصادی فراگیر"تغذیه"و.........

استعدادوهوش و توانایی فراگیر

بازیهای رایانه ای که در حین این که قوه ی تخیل و هیجان کودک را بالا می بردضررهایی از جهت کاهش تحرک ،چاقی،افسردگی........... به دنبال دارد.

همچنین در باره ی پوشه ی کار بحث و تبادل نظر شد و دو مورد از پوشه ی کار دانش آموزان بررسی شد.

جلسه ی شماره 3

جلسه با حضور کلیه ی همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد.مباحث زیر مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت:

اجرای طرح یک روز بدون کیف و کتاب در مدرسه

نحوه ی مشارکت اولیا در روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.از آنجا که خانواده به عنوان منبع اصلی تغذیه ی ذهنی و روحی فرزندان می باشدسهم مهمی در روند آموزشی و تربیتی کودکان دارد.آگاهی بیشتر والدین یادگیری عمیق تر و گسترده تر دانش آموزان را در پی دارد.همچنین تکالیف زمینه ای از طرف معلم عاملی خواهد بود تا فرزندان آموخته های خود را با خانواده به اشتراک بگذارند.

جلسه ی شماره ی 4

جلسه با حضور کلیه ی همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد.موضوع جلسه بررسی شیوه های تدریس ریاضی بودکه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.ازآنجا مه روش مکاشفه ای یکی از بهترین روشهای تدریس ریاضی است،استفاده از ابزار ووسایل کمک آموزشی در این روش باعث می شود دانش آموزان زود خسته نشوند،باعث درگیر شدن بچه ها با موضوع شده ودرس ریاضی را برای آنها جذاب تر می کند.تکرار و تمرین و مرورمحتوا به آموزش بهتر درس ریاضی کمک می کند.

پیشنهادات همکاران در زمینه ی برنامه های ارائه شده در جلسه:

اجرای بازی در تدریس اعداد زوج و فردبا نشانه گیری فراگیر وشلیک توپ کاغذی به اعداد زوج و فرد(البته سرعت عمل در آن تاثیر دارد.)

دبستان شهید فهمیده (قطب شماره 2)

از آنجایی که این آموزشگاه دو پایه ی دوم دارد جلسات قطبی خود را با همین دو پایه تشکیل داده است.

 

جلسه ی شماره ی 1                                                                                تاریخ اجرا:30/7/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد.

مباحث مطرح شده در جلسه:

ارزشیابی توصیفی و نحوه ی بازخورد و تاثیر آن برفراگیران

انواع آزمون ها در هرماده ی درسی

بحث و تبادل نظردرموردفعالیتهای ساعت هنرجهت هر چه پر محتوا شدن آن

پیشنهادات همکاران در زمینه ی برنامه های ارائه شده درجلسه:

تشویق دانش آموزان خلاق در زمینه ی درس هنر

تشویق فراگیرانی که در زمینه ی فعالیتهای پوشه ی کار برتر بوده اند.

 

جلسه ی شماره ی 2                                                                                      تاریخ12/9/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد.موارد مطرح شده در جلسه:

پیگیری موارد مطرح شده در جلسه ی قبل

بررسی دفتر کلاس وتوضیحاتی در مورد فهرست محتوا پوشه کار

روشهای تدریس فعال برای واژه آموزی و نکته ها

اجرای روش تدریس یک نمونه ار واژه آموزی ها و نکته های بخوانیم در پایه دوم توسط همکاران

 

جلسه ی شماره ی 3                                                                                      تاریخ25/10/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد.موارد مطرح شده در جلسه:

بحث و تبادل نظر پیرامون روشهای تدریس در درس علوم و آزمایشهای آن جهت عمیق تر شدن یادگیری در فراگیران، تاجایی که امکان دارد فعالتهای درس علوم در محیط بیرون از کلاس انجام شود.

روشهای پیشنهادی در رابطه با یادگیری بهتر جمع های ترکیبی عدد10

برگزاری آزمون علمی در پایه های دوم

اجرای مسابقه ی روان خوانی و تند خوانی در درس بخوانیم بین پایه های دوم

دبستانهای خدیجه کبری و شهید پیرمرادیان(قطب شماره 3)

جلسه ی شماره1                                                                                            تاریخ29/8/139۰

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد. موارد مطرح شده در جلسه:

نقد و بررسی پوشه ی کاردانش آموزان و دفتر کلاس و نحوه ی آزمون های مدادکاغذی و عملکردی

نقد و بررسی کتاب قرآن دوم و نحوه ی فراگیری دانش آموزان

پیشنهادات: آزمون های مدادکاغذی و عملکردی باید به صورت موردی و در خور فهم دانش آموزان باشد.

 

جلسه ی شماره2                                                                                              تاریخ1/9/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد.موارد مطرح شده در جلسه:

بهبود کیفیت آموزش و تبادل نظر ماهانه

عملکرد هر دانش آموز در پوشه کار و پیشرفت ٱن نسبت به خود دانش آموز سنجیده شود.

هر معلم بنا به سطح کلاسی و درسی خود فعالتهایش را تنظیم کندوآزمون ارزشیابی بگیرد.

 

جلسه ی شماره3                                                                                           تاریخ25/10/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد.

موضوع جلسه: درمان اختلالات دیکته نویسی

بیشترین اختلالات دیکته درپایه ی دوم مربوط به حافظه ی دیداری و شنیداری می باشدوبرای درمان این اختلالات آموزگار برای تقویت مهارت خوب گوش دادن و خوب دیدن و مشاهده کردن است.آموزگار متنی از املای آموزش داده شده را تهیه نموده ودرمتن املا تصاویری از کلمات که دارای ارزش املایی هستند،بکشدوازفراگیران بخواهدباتوجه به متن املاوتصویردوباره متن املارابنویسد.

دبستانهای هشت شهریور وشهید محمد منتظری شهر حنا(قطب شماره 4)

جلسه ی شماره1                                                                                             تاریخ12/9/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد. موارد مطرح شده در جلسه:

بحث و تبادل نظر پیرامون کتابهای درسی پایه ی دوم

طرح ارزشیابی توصیفی ،پوشه ی کاردانش آموزان و نحوه ی بازخورد به آنها

دفاتر کلاسی و نحوه ی ثبت در دفتر فعالیتهای یاددهی یادگیری

نظر همکاران بر این است که فهرست وارسی در دفتر کلاسی گنجانده شودتا از کاغذ بازی و اسراف کاغذ جلوگیری شود

بحث در مورد کتاب بنویسیم که تصاویر صفحه ی 98 ابهام دارد.

در کتاب ریاضی صفحه ی 47 این موضوع مطرح شد که چرا خود کتاب از شماره 1 به 36 وصل ننموده است که دانش آموزان دچار ابهام می شوند.در مورد پول و تدریس آن (صفحه ی 108 و 109)بحث شدکه با تغییر کتاب در سال آینده این اشکالات ازبین می رود

جلسه ی شماره2                                                                                          تاریخ27/10/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد. موارد مطرح شده در جلسه:

آموزش تقارن به دانش آموزان که در بعضی موارد به صورت شکل بوده به روش مجسم مثلا با نصف کردن

میوه هاو.......تدریس شود.

نحوه ی تدریس اعداد سه رقمی و خواندن و با حروف نوشتن آنهاکه برای یادگیری بهتر دانش آموزان در جدول ارزش مکانی اعدادهمیشه از طرف یکان نوشته شود.

نحوه ی تکمیل کارنامه ی توصیفی کودکان و آیین نامه های مربوط به آن بررسی شد تا در نوبت دوم دچار مشکل نشویم.در کارنامه های اخلاقی تاکید بیشتر بر نکات مثبت کودکان لحاظ گرددتا باعث پیشرفت و ترقی کودکان در آینده گردد.

دبستانهای رازی،علامه طباطبایی،فاطمیه،شهیداسکندری(قطب شماره5)

جلسه ی شماره1                                                                                           تاریخ28/9/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد. موارد مطرح شده در جلسه:

موضوع جلسه :بحث و تبادل نظر پیرامون درمان اختلالات املایی در پایه ی دوم

درشت نویسی متن املا،متن املا دراختیاردانش آموزان گذاشته شودتایکبار دانش آموزان متن را با دقت بخوانندسپس از همین متن املا گفته شود.

املای گروهی که در هر گروه املا توسط همسالان گفته شود.

بادقت از روی متن درس بخوانند بعد متنی بدون نقطه به دانش آموزان داده شودتا نقطه ها را بگذارند.

متنی تهیه شودکه کلماتی از آن جاافتاده باشدوبچه ها کلمات جاافتاده را بنویسند.

کلمات مشکل درس را بارنگ قرمز بنویسندوجمله سازی کنندودرجمله همان کلمه را با رنگ قرمز بنویسند.

باکلمات مشکل درس جملات طنزآمیز و خنده دار بنویسند.

جلسه ی شماره2                                                                                          تاریخ26/10/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد. موارد مطرح شده در جلسه:

موضوع جلسه:راههای تقویت خواندن

خواندن کتاب قصه،خواندن درس به روش صامت خوانی ،گروه بندی دانش آموزان و خواندن متن در گروه،خواندن متن

همه ی درسها توسط دانش آموزان(علوم،هدیه های آسمان)،خلاصه گویی قصه توسط دانش آموزان،توجه دادن دانش آموزان به زیر نویس های تلویزیون،برگزاری مسابقه ی روان خوانی بین دانش آموزان،همکاری اولیادرخانه،بریدن تیترهای روزنامه و مجله و روان خوانی کردن آنها،نوشتن خاطره توسط دانش آموزان و خواندن آن در کلاس برای بچه ها

جلسه ی شماره3                                                                                           تاریخ24/11/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد. موارد مطرح شده در جلسه:

موضوع جلسه : بررسی کتاب بخوانیم

درس بخوانیم با توجه به اینکه سه جلسه در هفته تدریس می شودبه خاطر کمبود وقت بیشتر مطالب کتاب مثل درک بعضی از واژه آموزی ها ،بعضی از روان خوانی ها ،کتاب خوانی حجم درسهای اولیه با توجه به اینکه در تابستان بعضی از حروف را فراموش کرده اندبسیار زیاد و سنگین می باشد.بعضی از دانش آموزان در روان خوانی ضعیف هستندونیاز به تکرار و تمرین بیشتری دارندبه همین علت وقت برای تکرار و تمرین کم می باشد.با هم بخندیم واجرای نمایش برای تقویت روحیه ی

 دانش آموزان بسیار جالب و خوب است

 دبستانهای امام حسین (ع)  و مهدیه(قطب شماره6)

جلسه ی شماره1                                                                                           تاریخ10/8/1390

جلسه با حضور همکاران وتلاوت آیاتی از کلام الله مجیدآغازشد. موارد مطرح شده در جلسه:

بررسی یکی از درسهای کتاب بخوانیم

نام درس :مثل گل

درس با لالایی سنتی  شروع می شود.دراین دردرس یکی از ویژه گیهای بارز عده ای کثیری ار مادران که همان مهربانی است نشان داده شده است.همچنین به رابطه ی بسیار مطلوب برادر بزرگ تر با نوزاد تازه متولد شده اشاره گردیده است که لازم است که آن را از صفت نامناسب حسادتبه طور غیرمستقیم بر حذر داریم توجه به حساس بودن طفل تازه متولد شده که نمی توان او را چون عروسک به بازی گرفت.یکی از دانش آموزان از روی درس می خواند. در حین خواندن درس بقیه زیز کلمات سخت و جدید با مداد خط می کشندکه در زنگ انشاء با این کلمات جمله سازی و بعد داستان زیبایی از کل جمله می سازند.این درس در طول هفته تدریس می شود. با توجه به حجم کتاب بنویسیم یک هفته کافی نیست و بچه ها نمی توانند به خوبی یاد گرفته و مطالب را درک کنند.

بدرالسادات میری سرگروه درسی پایه ی دوم شهرستان سمیرم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391ساعت 10:30  توسط سهيلا سامي   | 

گزارش جلسات قطبی پایه ی اول ابتدایی

( حمیدیه-نرگس-نجمیه-مهدیه-امام حسین(ع) )

جلسه ی شماره ی 1

موضوع:بررسی کتب جدیدالتالیف پایه ی اول ابتدایی

شرح جلسه:

در ریاضی پایه ی اول صفحاتی که دو تمرین آن از نوع الگو یابی است به نظر می رسد که تعداد تمرین ها در یک صفحه زیاد است ودانش آموزان برای یادگیری آن دچار مشکل می شوند که بهتر است در هر صفحه یک موضوع و تمرین مربوط به آن موضوع داده شود نه اینکه در یک صفحه دو موضوع همراه با تمرین ارائه شود

.پیشنهادات همکاران:

کم شدن حجم کتاب و همچنین ارائه ی یک موضوع در یک صفحه همراه با تمرین های بیشتری برای دانش آموزاندر جهت یادگیری بیشتر

جلسه ی شماره ی 2

موضوع جلسه: شناسایی دانش آموزان با نیازهای ویژه

شرح جلسه

در رابطه با نحوه ی شناخت دانش آموزان با نیازهای ویژه بحث و تبادل نظر شدو راهکارهای زیز ارائه شد: گذاشتن کلاس اضافه در غیر ساعت درسی و دادن تمرینهای اضافه-دادن تکلیف ترمیمی جدای از بچه های دیگر. بازی با قلاب ماهیگیری ابتدا با حروف بعد با کلمات بعد با کلمات جمله سازی کند.

پیشنهادات همکاران:

 تصویر خوانی با هدف درست تلفظ کردن کلمه- بازی با کلمات و درست کردن جمله با توجه به کارتها

جلسه ی شماره ی 3

موضوع: بررسی پوشه کار- بررسی اختلالات املایی در دانش آموزان

شرح جلسه:

جلسه با نام خدا شروع شده سپس پیرامون پوشه کار بحث و تبادل نظر شد که روش توصیفی و پوشه ی کار روش خوبی است و برای بالا بردن کیفیت آن باید از دانش آموزان کمک گرفت. در مورد اختلالات یادگیری بخصوص درس املا بحث و تبادل نظر شد که می توان گفت: اختلالات املایی انواع گوناگون دارد مانند اختلال در تمیز دیداری که راهکار آن تقویت حافظه ی توالی دیداری می باشدو اختلال شنوایی که راهکار آن مراجعه به شنوایی سنجی و بیان املا در نزدیک فرد می باشد.

پیشنهادات همکاران :

جهت درمان اختلالات املایی از انواع املا استفاده شود.مانند: املای توپی –املای ماسه ای – املای پرده ای – املا در فضاـاملای یاران در یادگیری- نوشتن املا در پشت یا کمر نفر جلویی- املای مشورتی- املای کتاب باز- جمله سازی در مورد تصاویر- تهیه ی متن از کلماتی که بیشترین غلط را دارن

جلسه ی شماره ی 4

موضوع:اختلالات خواندن و ارائه ی راهکار

میهمان جلسه : سرکار خانم رضیه پیرمرادیان کارشناس ارشد مشاوره

شرح جلسه

بعضی از بچه ها از روی متن درس می خوانند اما توجه لازم را ندارند.در موقع خواندن از روی متن درس یا مجله ی رشد کودک توسط معلم یا دوستان خود گوش نمی دهند و به کلمه ها توجهی ندارند.به علت یاد نگرفتن نشانه ها و درک نکردن مفهوم علاقه ای به گوش دادن و خواندن از روی متن یا کلمه ها ندارند.مهارت خواندن علاوه بر تلفظ صحیح کلمه ها و آهنگ درست جمله مستلزم بازشناسی معنی استو یادگیری پیوند حرف و صدا استو زبان آموز زمانی می تواندمتنم را بخواند که این پیوند ها را بیاموزد.

پیشنهادات مهمان جلسه(سخنران جلسه):

آموزش خواندن را از زمانی آغاز کنیم که فراگیران به خوبی قادر باشند هر کلمه را که می شنونددرست تلفظ کنند و معنی و مفهوم آن را بدانن. با تمرین و تکرار دانش آموزان را عادت دهیم که هنگام خواندن شکل کلی کلمه را بخوانند و چشم را روی اجزای آن مکث نکنند. فراگیران را عادت دهیمکه هنگام خواندن کلمه ها به معنی و مفهوم آن چه می خوانند توجه کنند.آنها را عادت دهیم با توجه به معنی جمله و نشانه ها آهنگی مناسبی به کلام خود بدهند. خواندن را در دانش آموزان به صورت عادت در آوریم .به آنها آموزش دهیم دایره ی دید خود را روی کلمه های بعدی آن جمله نیز گسترش دهند.

جلسه ی شماره ی 5

موضوع: افت تحصیلی در دروس فارسی و ریاضی پایه ی اول

شرح جلسه

در رابطه با موضوع جلسه بحث و تبادل نظر شد و راهکارهایی در این زمینه بیان شد: کاهش تعداد دانش آموزان- همکاری نزدیک اولیا و والدین- فراهم کردن امکانات اموزشی لازم- ارزیابی عملکرد معلمان در این زمینه و تشویق معلمان کارآمد- افزایش مهارت خواندن با تقویت کتابخانه و کتابخوانی

پیشنهادات همکاران:

 از تجربه ی معلمان با سابقه در پایه ی اول استفاده شود .نعداد دانش آموزان حداکثر 15 نفر باشد.ایجاد انگیزه برای افزایش رقابت بین دانش آموزان

جلسه ی شماره ی 6

موضوع : بحث و تبادل نظر پیرامون ریاضی پایه ی اول ابتدایی

شرح جلسه

بعضی از مطالبی که در یک صفحه ارائه شده است برای تدریس و تفهیم در یک جلسه بسیار سنگین است و برای بعضی از بچه ها قابل درک نیست. الگوها در ابتدای کتاب زیاد تکرار شده و در یک صفحه چند الگو آمده است و بعد یکباره الگوها قطع شده که موجب فراموشی می گردد. در صفحه 140 و 151 کتاب مطالب آموزشی سنگین است و برای موفق بودن در آموزش ریاضی مخصوصا صفحات ذکر شده همکاری اولیا و تعداد دانش آموزان بسیار مهم است .

پیشنهادات همکاران :

در رابطه با الگوها بهتر بود الگوها تا پایان کتاب ادامه پیدا می کردحتی در حد یک الگو و بهتر بود هر موضوع آموزشی در یک صفحه ارائه شود نه دو موضوع آموزشی در یک صفحه

جلسه شماره 7

موضوع: بررسی صفحه به صفحه کتاب ریاضی پایه اول تالیف 1391-1390

مهمان جلسه: سرکار خانم بدرالسادات میری مدرس ریاضی پایه اول

شرح جلسه: بحث و تبادل نظر پیرامون کتاب ریاضی و اعلام نظرات همکاران در فرم تنظیم شده توسط مدرس مربوطه جهت ارائه به استان

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین 1391ساعت 17:31  توسط سهيلا سامي   | 

اختلالات املايي و راهكارها

خطاهای متداول در نوشتن عبارتند از :

 1. کج نویسی     
 2. پرفشار نویسی
 3.   کم رنگ نویسی 
 4.  پر رنگ نویسی 
 5.  زاویه دار نویسی
 6.   نا مرتب نویسی
 7.   فاصله گذاری بیش از حد 
 8. بزرگ یا کوچک نویسی بیش از حد

 برای درمان نارسا نویسی می توان از اقدامات زیر کمک گرفت:

1. مدادی در اختیار دانش آموز قرار داده  تا خطوطی به دلخواه رسم کند.

2. به دلخواه نقاشی کرده و آن را  رنگ بزند.

3. با استفاده از گچ نرم روی تخته خط بکشد و نقاشی کند.

4. به وضعیت نشستن کودک توجه نموده و آن را اصلاح کنید. او باید کاملاَ راحت روی صندلی بنشیند.

5. کاغذ یا دفتری که در آن می نویسد، راست باشد . لبه کاغذ با لبه میز بیش از 15 درجه انحنا نداشته باشد.

6. نحوه مداد گرفتن دانش آموز را کنترل نموده و شیوه درست گرفتن مداد را به او آموزش دهید.

7. اگر انگشتان و عضلات کوچک و بزرگ دست او ضعیف هستند از مدادهای باریک تر و با قطر کمتر استفاده کنید.

 

برای تقویت عضلات دست از فعالیت های زیر می توانید استفاده کنید:

 •    بازی با خمیر بازی یا موم
 •  مچاله کردن کاغذ باطله 
 •  بریدن اشکال مختلف با استفاده از قیچی 
 •  بستن بند کفش ، زیپ لباس و دکمه  
 •  حرکت انگشتان دست با استفاده از فرمان معلم
 • باز و بسته نمودن پیچ و مهره
 • رسم دو خط موازی و از او بخواهیم در بین خطوط بنویسد.
  

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391ساعت 9:45  توسط سهيلا سامي   | 

گزارش فعاليت پرورش خلاقيت

گزارش فعاليت پرورش خلاقيت كلاس پنجم               دبستان حميديه

 

با تو جه به نام گذاري سال 1390 به سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري

بچه هاي كلاس پنجم خود را شريك در جهاد اقتصادي كشور دانسته و با به چالش كشيدن مشكلات سال در حل آنها با كمك فكر و انديشه داشته اند .

اولين مسا له و ايجاد راه حل راههاي پيشنهادي براي توسعه و تجهيز كتابخانه كلاس و افزايش مطالعه دانش آموزان چيست ؟

اين سوال تحت عنوان سؤال ماه در اختيار فراگيران قرار گرفت .يك هفته به دانش آموزان مهلت داده شده در گروههاي خود با

مشورت همديگر و تحقيق و جستجو راه حل هاي پيشنهادي خود را انفرادي به نماينده گروه و نماينده گروه پس از جمع آوري

 نظرات به معلم تحويل دهد .

در فرصت بعدي نظرات و پيشنهادات دانش آموزان بررسي شد .در حضور خود آنها نظرات تكراري و بي ربط حذف گرديد .

در پايان پيشنهادات برتر به عنوان ايده هاي كلاس پنجم تحويل مدير مدرسه گرديد .

1-اهدا كتاب توسط دانش آموزان به كتاب خانه كلاس .

2-اعلام يك ساعت خاص به عنوان كتاب خواني در منزل توسط همه دانش آموزان

3-تناسب داشتن كتاب ها با وي‍ژگي شما فراگيران

4-تهيه كارت عضويت كتاب خانه كلاس

5-تدوين يك برنامه ونظم جهت تحويل كتاب از كتاب خانه به فراگيران

6-اجراي متن يك كتاب به صورت داستان –بحث وگفتگو –نمايش توسط هر گروه

7-پي گيري مداوم استقبال دانش آموزان از كتاب خانه كلاسي


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اسفند 1390ساعت 15:25  توسط سهيلا سامي   | 

گزارش سه ماهه طرح كرامت دبستان حميديه

 

تشكيل جلسه توجيهي براي همكاران مجري طرح توسط مدير مد رسه

تهيه كتابهاي طرح كرامت ويژه آموزگار

اجراي واحدكار ياد خدا در كلاس اول

1- انجام فعالیت قصه گویی: در همه جا خدا هست

2- بحث و گفتگو پیرامون موضوع چگونه به یاد خدا باشیم که بچه ها بعد از پایان بحث و گفتگو رسیدند که هر کاری را که

میخواهند انجام دهند مانند غذا خوردن، وارد خانه شدن، خارج شدن از خانه، وارد کلاس شدن بسم الله الرحمن الرحیم بگویند.

3- در بحث و گفتگو مطرح شد که با  انجام کارهای زیر می توان به یاد خدا بود:

نماز خواندن، قرآن خواندن، صلوات فرستادن، شکر گزاری کردن برای اطاعت از خداوند، گناه نکردن، سلام کردن، احترام به

پدر و مادر و بزرگترها، کمک کردن به فقرا

4- انجام کارهای عملی:رفتن به اماکن متبرکه مانند امامزاده پنج تن و خواندن نماز و دعا و قرآن و زیارت که عکسهای آن در

 پوشه کار موجود می باشد.

5- خواندن شعرهای: راز و نیاز و خدایا به ما مهربانی بده

6- تکمیل برگ شکوفه که در کتاب کار طرح کرامت دانش آموزان آمده است.

7- تکرار احادیث و آیات در رابطه با یاد خدا

8- بحث گروهی دانش آموزان با این موضوع :در شروع چه کارهایی باید بسم الله الرحمن الرحیم گفت؟ و نتیجه بحث و

 اظهارات بچه ها که برای شروع انجام این کارها باید بسم الله الحمن الرحیم گفت: اب خوردن –غذا خوردن-درس خواندن-

خارج شدن از خانه – ورود به مدرسه – ورود به کلاس- خوابیدن- قران خواندن

اجراي واحدكار تشكر    

1- انجام فعالیت قصه گویی با موضوع غنچه گل سرخ،دوستی ماهی و خرچنگ

2- بحث و گفتگو پیرامون از چه کسانی و چگونه باید تشکر کنیم؟ و نتیجه گیری اینکه از خداوند، پدر و مادر و معلم و کسانی

که به ما خدمت می کنند و برای ما کار انجام می دهند مانند نانوا، پلیس، دکتر دوستان و.... با گفتن جملات تشکر آمیز ، نوشتن

نامه به آنها و همچنین با خرید هدیه می توان تشکر کرد.

3- انجام فعالیت شعر خوانی با موضوعات شکر خدا و جامدادی

4- تکمیل برگ شکوفه که در کتاب کار طرح کرامت دانش آموزان آمده است.

5- تشکر عملی از مسئولین مدرسه که دانش آموزان با خرید شکلات و تشکر کلامی از مدیر مجتمع سرکار خانم کاوه و مدیر

 مدرسه سرکار خانم سامی و مربی پرورشی سرکار خانم داودی به خاطر زحماتشان با تشکیل جلسه ای در کلاس تشکر کردند

6- طرح ابتکاری : تشکر مدیر دبستان حمیدیه سرکار خانم سامی از دانش آموزان به خاطر همکاری در جشنواره تدریس با

دادن هدیه به آنها که عکس ها در پوشه کار قرار دارد.

 

اجراي واحد كار وفاي به عهد و ادب و تواضع ووفاداري در كلاس دوم

استفاده از قصه خواني و شعر خواني و  بيان لطيفه در رابطه با موضوع وفاي به عهد

اجراي مسابقه و ايفاي نقش  

اجراي نمايش در رابطه با واحد كارها

در كتاب بخوانيم در س مثل گل و دندان شيري از واحد كار وفاي به عهد استفاده شد .

 

 تكميل شكوفه كار توسط دانش اموزان

تهيه و تنظيم پوشه كار دانش آموزان

اجراي واحد كار خير خواهي و امانتداري در كلاس سوم

اجراي واحدكار خيرخواهي

انجام فعاليت قصه خواني (چرا سكه ها در آتش افتادند ؟)

بحث و گفتگو پيرامون قصه و نتيجه گيري از موضوع

بيان فوايد خيرخواهي و انجام كار خوب

بيان خاطرات دانش آموزان در كلاس

تلفيق موضوع خيرخواهي با درس هديه ها به مهربانترين دوست  

اجراي واحدكار امانتداري

از فعاليت هايي مثل قصه خواني ،شعر خواني ،بيان لطيفه در كلاس درس اجراشد 

برگ شكوفه ها مربوط به امانتداري در ساعت هنر تكيل شد

دانش اموزان  نمايش مربوط به امانتداري را در كلاس درس اجرا نمودند

استفاده از احاديث و سخنان امامان توسط دانش اموزان و قرائت در كلاس درس

تلفيق با درس بخوانيم (ما فقط يك كره زمين داريم )

اجراي واحد كار راز داري و تعامل در پايه چهارم

بيان داستان در رابطه با راز داري و اهميت آن

بيان خاطرات از زبان دانش اموزان و بحث وتبادل نظر در رابطه با موضوع

جمع آوري ضرب المثل هاي مربوط به راز داري و ارائه آن در كلاس بخوانيم

تلفيق موضوع تعامل  با درس هديه هاي آسمان

نوشتن آيات مربوط به موضوع (آيه ي 12سوره حجرات )

خواندن احاديث مربوط به واحدكار

تكميل برگ شكوفه ها توسط دانش اموزان

تهيه و تنظيم پوشه كار دانش آموزان

 

اجراي واحد كار كلاس پنجم(آزادگي و تصميم گيري )

اجراي واحدكار آزادگي

مفهوم آزادگي در كلاس به صورت گروهي به بحث گذاشته شد مطالب بحث شده در دفاتر دانش آموزان ثبت شد

تهيه نشريه وروز نامه ديواري در رابطه با آزادگي و نصب در كلاس

احاديث مربوط به موضوع بيان شد ودر پوشه كار ثبت شد

چيستان و معما در رابطه با آزادگي طرح و جواب آن به صورت نقاشي در دفتر آنان ثبت شد

 اجراي طرح مهارت تصميم گيري و حل مساله

براي حل مشكلات كلاس سوالاتي طرح گرديد و به بحث گذاشته شد 

نمونه سوالها :

چه كنيم كه كتابخانه مجهز داشته باشيم

چه كنيم كه درس تاريخ راراحت تر ياد بگيريم

جمع اعداد مخلوط مساله (به صورت گروهي طرح و راه حل هاي دانش آموزان ارائه شد  )

بيان قصه  و اجراي نمايش در رابطه با واحدكارها

 

 

 

 

 

سهيلا سامي

مدير دبستان حميديه

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اسفند 1390ساعت 11:56  توسط سهيلا سامي   | 

نحوه اجراي طرح كرامت در دبستان حميديهآيا مايليد بقيه عكس ها را ببينيد؟

به ادامه مطلب برويد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اسفند 1390ساعت 10:59  توسط سهيلا سامي   | 

طرح روانخواني

اقدامات انجام شده در راستاي طرح روان خواني دانش آموزان  دبستان حميديه سال 91-90

موضوع روان خواني جزو اهداف برنامه سالانه و مورد تاييد شوراي مدرسه و شوراي مجتمع قرار گرفت.

*تشكيل جلسه توجيهي براي همكاران و اجراي طرح هاي متفاوت و ابتكاري در پايه هاي اول تا پنجم

*اختصاص دادن مبلغي جهت تهيه جوايز براي دانش آموزان و برگزاري مسابقات روانخواني در مدرسه

فعاليت هاي انجام شده توسط همكاران در سه ماهه اول سال تحصيلي 91-90 به شرح ذيل مي باشد:

پايه اول : 

*با توجه به اين كه حروف را تازه فرا گرفته اند بر روي تصوير خواني نگاره ها كلمه سازي و جمله سازي تاكيد بيشتري شده است.

*بلند خواني جملات و اجراي روش بارش مغزي در كلاس درس

*اجراي پرو‍ژه واحد كار(بازديد از نانوايي )و گزارش نويسي آن( دانش آموز بيان كند و والدين گزارش را ثبت كنند)

پايه دوم:

*كلمه سازي با حروف و خواندن سريع آن

*تقويت حافظه ديداري دانش آموزان( نوشتن كلمه روي تابلو و پاك كردن آن پس از چند لحظه و تكرار كلمات توسط دانش آموزان)

*تاكيد بر كتابخواني و خلاصه گويي داستان در كلاس درس بخوانيم

*استفاده از سي دي روان خواني در كلاس

پايه سوم:

*استفاده از بريده ها ي مجلات و روزنامه ها و خواندن متن در برنامه آغازين مدرسه

*اجراي نمايش در كلاس (نمايش از كتاب داستان انتخاب شده يك نفر به عنوان راوي و تعدادي از             دانش آموزان اجراي نقش هاي ديگرمتن را از روي كتاب مي خوانند  )اين روش به تقويت روان خواني آنان كمك مي كند .

پايه چهارم :

*اجراي روش صامت خواني و اجراي مسابقات بين دانش آموزان

*تهيه بريده روزنامه و جرايد و خواندن مطالب و اجراي روان خواني در گروه

*اهدا كتاب توسط دانش آموزان به كتابخانه كلاسي و استفاده مناسب از آن در كلاس درس

*علاقمند نمودن دانش آموزان به كتاب هاي غير درسي ومطالعه كتاب روزي يك ساعت

پايه پنجم :

*اختصاص دادن يك  ساعت خاص در منزل به كتابخواني (غير درسي ) و ارائه گزارش به كلاس درس

*اهدا كتاب به كتابخانه كلاس و استفاده از آن در كلاس درس (تهيه كارت عضويت كتابخانه كلاسي و تشويق دانش آموزاني كه بيشتر كتاب مطالعه نمايند و به گروه ارائه دهند

*در پايان هرهفته  گزارشي  از كتاب هاي خوانده شده توسط دانش آموزان در كارگروهي ارائه شود .

*استفاده از روش تلفيقي (دروس مختلف )جهت پيشرفت روانخواني

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اسفند 1390ساعت 10:18  توسط سهيلا سامي   | 

چگونه یک معلم فعال ، پرانرژی و تاثیر گذار باشیم ؟

چگونه یک معلم فعال ، پرانرژی و تاثیر گذار باشیم ؟

 

          هر شخصی دوست دارد در موقعیت ها و شغل خود ، فردی موثر ، موفق ، و مطرح بوده و به او با دیده  منفعل ، بی تفاوت ، تاثیر پذیر صرف ، گوشه گیر  و نا کارآمد نگاه نشود و تمایل دارد  بتواند بر محیط  کاری خود  ، همکاران ، مدیران و مافوقان  و غیره  تاثیر مثبت بگذارد. روش های بسیار زیادی برای این کار وجود دارد  که برخی از آنها فهرست وار درج می گردد :

1-      مطالعه کافی کتب مرتبط با شغل معلمی ، روزنامه ها و نشریات ، بررسی وبلاگها و سایتها ی فعال معلمان و ادارات آموزش و پرورش  جهت به روز آوری اطلاعات و آگاهی از آخرین یافته های مرتبط با شغل معلمی و کاربست آنها

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 20:45  توسط سهيلا سامي   | 

یازده مرحله برای تدریس موفق

یازده مرحله برای تدریس موفق

اولین مرحله در یک تدریس موفق: آن که عاشق باشی

شما یک معلم نخواهید شد مگر این که علاقه‌ا‌ی زیاد به این شغل داشته باشید، چرا که اگر شغل معلمی آسان بود هر کسی می‌توانست آن را انجام دهد. معلمان، مسئولیت بسیار مهمی را بر عهده دارند زیرا یک گفتگوی سطحی از یک معلم می‌تواند قسمتی از زندگی یک دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار دهد، البته فراموش نکنیم که معلم یک الگوی دائما تحت نظر است.

دومین مرحله در تدریس موفق: در تو باید لذت آموختن نشانگر بوده و ثابت نمایی

سومین مرحله در تدریس موفق:

چشم امید‌ به اهداف بلندت باید…

بدانید که به کجا می‌روید و به اهداف‌تان توجه کنید. من هرگز چیزی یاد نگرفتم مگر زمانی که مجبور شدم از آن استفاده کنم.

اگر چیزی که درون‌تان است بیابید شما را نجات خواهد داد. اگر چیزی که درون‌تان است نیابید شما را نابود خواهد کرد.

چهارمین مرحله در تدریس موفق:

برتو است که مسئول و منظم باشی

تدریس می‌تواند تمام زندگی شما را به خود اختصاص دهد. با این کار ممکن است که تمام روز و شب را در مدرسه برای کمک به دانش‌آموزان بگذارید و در کارتان پیشرفت کنید. من معتقدم می‌توانید فعالیت‌های هدف‌مند مهیج و صحیح را برای رسیدن به هدف‌تان طرح‌ریزی کنید.

پنجمین مرحله در تدریس موفق:

بجوی تا بیابی

تقاضا کنید، حتماً دریافت خواهید کرد.

اگر بدانید چه چیزهایی از کنترل شما خارج است در مورد آنها نگران نخواهید بود. این امر شما را از بسیاری تلاش‌های بیهوده رهایی خواهد بخشید.

ششمین مرحله در تدریس موفق:

بر تو باد انصاف و آمادگی در امر تدریس

شما باید منصف باشید تا برای مسایل قبل از آن که به وجود آیند آماده باشید.

هفتمین مرحله در تدریس موفق:

عقل سلیم، لازمه‌ی تدریس است

زمان اتخاذ تصمیماتی که دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد از قضاوت صحیح خود استفاده ‌کنید.

در هر قانون استثنایی وجود دارد و شما باید بتوانید به اندازه‌ی کافی و به سرعت متوجه این وضعیت بشوید تا قبل از این که از دست شما خارج شود آن را آرام کنید. بسیاری از دانش‌آموزان در طی سال ترفند‌های زیرکانه‌ای را برای فریب معلمان آموخته‌اند.

هشتمین مرحله در تدریس موفق:

 بی‌تعصب و انعطاف پذیر باشید تا موفق شوید.

هیچ حق انتخاب دیگری ندارید.

چون با مردم سرو کار داریم باید آماده‌ی مسایل غیر منتظره هم باشیم و آنها را نتیجه بخش سازیم.

نهمین مرحله در یک تدریس موفق:

با ترس و لرز کار مسیر نمی‌شود.

با شک کار نکنید مطمئن باشید که حق با شماست.

دهمین مرحله در تدریس موفق:

 در کار تدریس همت خود را بلند‌ دار.

باید توقع‌تان را هم از دانش‌آموزان و هم از خودتان بالا ببرید.

مردم را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: آنهایی که باعث می‌شوند مسائلی اتفاق بیفتد. آنهایی که تماشاگر یک اتفاق هستند و آنهایی که می‌گویند چه اتفاقی می‌افتد.

یازدهمین مرحله در تدریس موفق:

 وسعت بخش گستره‌ی دید خویش را

زمانی که با چالش‌ها مواجه می‌شوید همه چیز را در نظر بگیرید. منشور در دستان شماست.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 15:57  توسط سهيلا سامي   | 

معلم پژوهنده

معلم پژوهنده  

مقدمه
معلم پژوهنده به هر معلم يا دست‌اندركار آموزش و پرورش گفته مي‌شود كه به نحوي با مسائل آموزش و پرورش سروكار دارد و علاقه‌مند است براي بهسازي و اصلاح وضعيت نامطلوب به اقدام‌هاي علمي (اقدام پژوهي) دست بزند تا نتيجه آن منجر به تغيير و اصلاح وضعيت گردد.   

 

اهداف
- ارج نهادن به تجربه‌هاي پژوهش و نوآوري‌‌هاي معلمان در كلاس و مدرسه و ايجاد انگيزه براي رشد و بالندگي
- تقويت خودباوري در معلمان و كمك به رشد و شكوفائي استعدادهاي بالقوه آنان در حل مسايل آموزش و پرورش و فراهم ساختن زمينه‌هاي بهسازي و اثربخشي در فرايند آموزش و پرورش
- توسعه فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و مشاركت آنان در انجام پژوهش
- فراهم ساختن زمينه‌ ارتقاي دانش‌ پژوهان معلمان
- مستندسازي تجربه‌هاي مفيد معلمان براي استفاده كليه دست‌اندركاران آموزش و پرورش
- كوتاه نمودن فاصله نظر و عمل و كمك در جهت كاربست يافت‌هاي پژوهش
- مبنا و فلسفه معلم پژوهنده (كوتاه نمودن فاصله نظر و عمل ـ مشاركت معلمان در پژوهش).

طرفداران بحث معلم پژوهنده بر اين باورند كه پژوهش‌هاي مرسوم و دانشگاهي در اغلب موارد چندان سودمند نبوده و نتايج آنها در عمل مشكلات ياددهي و يادگيري را به نحو مطلوب حل ننموده است و زبان پژوهش‌هاي مرسوم به گونه‌اي نيست كه معلمان با مطالعه گزارش‌هاي تحقيق در صورت دسترسي داشتن بتوانند در بهسازي روش‌هاي آموزش از آنها استفاده كنند.

به منظور دسترسي به اهداف مذكور برنامه معلم پژوهنده از سال 75 با برنامه‌ريزي، سياستگذاري نظارت و هماهنگي پژوهشكده تعليم وتربيت و با مشاركت فعال شوراي تحقيقات استانها در سراسر كشور به اجرا درآمده است. بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه اين برنامه از لحاظ كمي و كيفي سير صعودي داشته است هرچند كه به هدف‌هاي مورد نظر كاملا دست نيافته است. . بطوري‌كه مي‌توان گفت در مقايسه با پژوهش‌هاي مرسوم و دانشگاهي از اقبال و پذيرش خوبي از سوي معلمان و مديران و كارشناسان آموزش و پرورش برخوردار بوده است.  


زمينه‌ها و محورهاي موضوعي گزارش معلمان در مورد مسائلي كه در كلاس درس با مدرسه با آن مواجه بوده‌اند مي‌باشد كه عبارتند از چگونگي تدريس يك مفهوم علمي با موضوع درسي، توليد روش حل مسايل رفتاري دانش‌آموزان در موارد خاص، شيوه‌هاي اداره كلاس مرتبط با تعليم وتربيت بوده است. در حدود 65 درصد از شركت‌كنندگان را فرهنگيان زن و 35 درصد بقيه را فرهنگيان مرد تشكيل مي‌دهند. فراواني شركت‌‌كنندگان در مقطع ابتدايي از دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه بيشتر بوده است.


ارزشيابي از گزارش‌هاي اقدام‌پژوهي به جزء سال اول كه به صورت متمركز در پژوهشكده تعليم و تربيت انجام گرفت در دوره‌هاي بعد به صورت نيمه متمركز اجرا گرديده است بدين صورت كه ابتدا گزارش‌ها توسط كميسيون تخصصي و ديگر صاحبنظران در شوراي تحقيقات استانها بررسي و گزارش‌هايي كه طبق فرم‌ ارزشيابي اقدام پژوهي برتر شناخته شوند به پژوهشكده ارسال مي‌گردد طبق شيوه‌نامه هفتمين برنامه معلمان پژوهنده مقرر گرديد كه در حدود 3 درصد از طرح‌هاي برتر استان به پژوهشكده ارسال گردد. گزارش ارسال شده از استانهاي كشور دوبار و با در صورت لزوم سه بار طبق فرم‌ارزشيابي اقدام‌پژوهي مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرند. بدين‌منظور كه گزارش‌هاي برجسته استاني و كشوري نيز مشخص گردند. اسامي برگزيدگان طبق زمانبندي تا هفته پژوهش اعلام مي‌گردد تا بتوانند در برنامه‌هاي پيش‌بيني شده شركت فعال داشته باشند، همچنين افراد فوق در هفته پژوهش از سوي مديران كل و شوراي تحقيقات استانها مورد تقدير قرار مي‌گيرند. 


لازم به ذكر است كه در طول یازده سال برگزاري برنامه معلم پژوهنده تلاش مسئولان و دست‌اندركاران براين بوده است كه ضرورت و اهميت فلسفه و روش اقدام‌پژوهي را به آگاهي معلمان و ديگر كاركنان آموزش و پرورش كشور برسانند و اقداماتي از قبيل انتشار انتشار فراخوان، تدوين و انتشار جزوه‌هاي علمي و نشر خبرنامه ويژه معلمان پژوهنده، هماهنگي و همكاري در برگزاري همايش‌هاي گوناگون در استان‌هايي سراسر كشور، تأليف كتاب ويژه اقدام پژوهي، برگزاري كلاس‌هاي آموزش ضمن خدمت براي معلمان علاقه‌مند و فعاليت‌هاي تبليغي و ترويجي انجام گرفته است كه در استقبال گسترده فرهنگيان مؤثر بوده است. 

 

منبــــع: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 15:55  توسط سهيلا سامي   | 

گزارش

به نام خدا

گروه های آموزشی آموزشگاههای حمیدیه،نجمیه و نرگس فعالیت خود را در آذر ماه 1390 شروع کردند. در این رابطه جلسه قطبی در تاریخ 1390/9/21 راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل دبستان حمیدیه تشکیل شد و همکاران پایه های اول تا پنجم در قطب های خود قرار گرفتند و پیرامون مسائل زیر به بحث و تبادل نظر پرداختند:

1-بررسی کتب جدیدالتالیف پایه ی اول ابتدایی

2- بررسی محتوای پوشه کار و نحوه ی بازخورد ها 

3- بررسی آزمون های عملکردی و فهرست محتوی دروس جهت پوشه کار

4- بررسی نحوه بازخوردهای توصیفی در کتابهای درسی

5- بررسی نحوه آموزش برای دانش آموزان دیر آموز

نتیجه گیری:در کتاب جدیدالتالیف ریاضی اول  به نظر می رسد محتوی کل کتاب مخصوصا صفحاتی که دو تمرین آن هم از نوع الگو یابی دارد برای دانش آموزان به خصوص کلاسهایی که تعداد زیاد یا دانش آموزان مرزی و یا دانش آموز دارای مشکلات خاص دارند زیاد است که اگر در سال آینده این مورد برای تالیف مد نظر باشد بهتر است.

همکاران در مورد فهرست محتوی پوشه کار و نحوه ی بازخوردهای توصیفی ،آزمون های عملکردی و همچنین در مورد آموزش دانش آموزان دیر آموز نقطه نظرات خود را بیان کردند.

تاریخ جلسه بعدی و مکان آن به همکاران اطلاع داده می شود.

دستور جلسه بعدی:

1-  بررسی محتوی الکترونیک در مدارس و فعالیتهای انجام شده در این زمینه

2- بررسی محتوی الکترونیک در مدارس و تاثیر آن در یادگیری دانش آموزان

همکاران عزیز شاغل در مدارس این کارگروه می توانند جهت آگاهی از گزازش ها و دستور جلسات به آدرس وبلاگ مراجعه کنند.                                                                                         با تشکر

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390ساعت 19:43  توسط سهيلا سامي   |